Huisreglement

 1. Elke persoon die deelneemt aan een activiteit van Amstaffclub Antwerpen VZW gaat akkoord met onderstaande regels.
 2. Racistische uitspraken/opmerkingen worden niet getolereerd.
 3. Respecteer de begeleiders van Amstaffclub Antwerpen VZW ten allen tijde.
 4. Heb respect voor mens, dier en natuur.
 5. Privé problemen dienen niet te worden uitgevochten tijden activiteiten van Amstafflcub Antwerpen VZW.
 6. Alle foto's, logo's en ander beeldmateriaal zijn eigendom van Amstaffclub Antwerpen VZW en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.
 7. In geval van problemen, opmerkingen of vragen neemt u contact op met een van de bestuursleden.
 8. Tijdens activiteiten van Amstaffclub Antwerpen VZW geldt er een nultolerantie ten opzichte van drugs.
 9. De eigenaar/begeleider is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
 10. Amstaffclub Antwerpen VZW noch zijn begeleiders of bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, schade, diefstal,..
 11. Personen met geldingsdrang hoeven zich niet aan te melden om deel te nemen aan de activiteiten.
 12. Het bestuur/begeleiders behouden zich het recht om personen die willen deelnemen aan activiteiten te weigeren.